Quantcast

Cách cài đặt PowerShell trên LMDE 5 “Elsie”

Microsoft PowerShell là một ngôn ngữ kịch bản đa năng và hàng đầu trong ngành có thể được sử dụng để tự động hóa. Nó cũng thường được ghép nối với các công nghệ khác như nền tảng CI / CD, giúp bạn có thể xây dựng các giải pháp mà không tốn nhiều công sức một cách nhanh chóng! Bất kể bạn đang xem loại đầu vào nào, cho dù đó là dữ liệu văn bản hay đối tượng, PowerShell sẽ trả về NET. các đối tượng khi thực thi; điều này có nghĩa là không cần phải phân tích cú pháp thông tin từ các thông điệp đầu ra vì tất cả các giá trị đã nằm bên trong chúng.

Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ học cách cài đặt PowerShell trên LMDE 5, hay còn được gọi là Linux Mint Debian Edition 5. Hướng dẫn sẽ sử dụng dòng lệnh terminal với các bước hoàn chỉnh để cài đặt kho lưu trữ chính thức và các mẹo cập nhật và gỡ bỏ phần mềm một cách an toàn. và đầy đủ.

Cập nhật phiên bản Linux Mint Debian

Trước khi tiếp tục hướng dẫn, bạn nên đảm bảo hệ thống của mình được cập nhật với tất cả các gói hiện có.

sudo apt update && sudo apt upgrade

Cài đặt các gói bắt buộc

Các phụ thuộc sau sẽ cần được cài đặt. Hầu hết các gói này đã có sẵn trên hệ thống của bạn, nhưng việc chạy lệnh có thể giúp đảm bảo chúng được cài đặt.

sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget -y

Cài đặt PowerShell

Đầu tiên, bạn sẽ cần nhập GPG và kho lưu trữ. May mắn thay, điều này rất đơn giản và bạn sẽ luôn có phiên bản cập nhật nhất có sẵn trên hệ thống của mình.

Nhập khóa GPG bằng lệnh sau.

sudo wget -O- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/powershell.gpg

Tiếp theo, nhập kho lưu trữ.

echo deb [arch=amd64,armhf,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/powershell.gpg] https://packages.microsoft.com/debian/11/prod bullseye main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/powershell.list

Sau khi hoàn tất, hãy chạy bản cập nhật APT để phản ánh kho lưu trữ bổ sung mới.

sudo apt update

Bây giờ bạn có thể cài đặt PowerShell bằng lệnh sau.

sudo apt install powershell -y

Kích hoạt PowerShell

Bây giờ bạn đã hoàn tất cài đặt để kích hoạt PowerShell, hãy sử dụng lệnh sau.

pwsh

Ví dụ về Phiên bản PowerShell:

Cách cài đặt PowerShell trên LMDE 5 "Elsie"

Như vậy là xong, bạn đã cài đặt thành công PowerShell mới nhất.

Ví dụ về lệnh PowerShell

Bây giờ bạn đã đăng nhập vào thiết bị đầu cuối của mình, một số ví dụ phổ biến về việc sử dụng PowerShell như sau.

Trợ giúp in

help

Thông tin chi tiết về PowerShell

Get-Host

Liệt kê một thư mục

dir

In lịch sử lệnh trước đó

Get-History

Liệt kê thông tin quy trình

Get-Process

Thoát phiên bản PowerShell

exit

Cách cập nhật PowerShell

Để kiểm tra các bản cập nhật bằng dòng lệnh, hãy sử dụng lệnh sau để cho phép kiểm tra hàng loạt các bản cập nhật trên tất cả các gói APT.

sudo apt update && sudo apt upgrade

Cách gỡ bỏ (Gỡ cài đặt) PowerShell

Khi bạn không muốn cài đặt PowerShell trên hệ thống của mình nữa, hãy sử dụng lệnh sau để xóa nó.

sudo apt autoremove powershell -y

Tiếp theo, xóa kho lưu trữ bằng lệnh sau.

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/powershell.list

Để bảo mật và quản lý tốt, hãy xóa khóa GPG như sau.

sudo rm /usr/share/keyrings/powershell.gpg

Nhận xét và kết luận

Microsoft PowerShell là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để quản lý hệ thống và tự động hóa. Nếu bạn chưa quen với PowerShell, chúng tôi khuyên bạn nên xem qua. Đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tự động hóa các công việc tẻ nhạt.

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về PowerShell và cách sử dụng nó, trong số nhiều thứ khác trong tài liệu chính thức.Theo LinuxCapable.com!

Bạn muốn nhận các bản cập nhật tự động? Theo dõi chúng tôi trên một trong các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi!