Jak zainstalować MariaDB na Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish?

Jak zainstalować MariaDB na Ubuntu 22.04 LTS?

MariaDB jest jedną z najpopularniejszych baz danych typu open source obok swojego twórcy MySQL. Pierwotni twórcy MySQL opracowali MariaDB w odpowiedzi na obawy, że MySQL nagle stanie się płatną usługą…

Przeczytaj więcej

Jak zainstalować serwer Redis w Fedorze 36 Linux?

Jak zainstalować Redis w Fedorze 36 Linux?

Redis to magazyn struktury danych typu klucz-wartość typu open source (na licencji BSD), używany jako baza danych, pamięć podręczna i broker komunikatów. Redis obsługuje struktury danych, takie jak ciągi, skróty, listy, zestawy, posortowane…

Przeczytaj więcej