របៀបដំឡើង Python 3.11 នៅលើ Linux Mint 20

ដំឡើង Python 3.11 នៅលើ Linux Mint 20

Python គឺជាភាសាកម្រិតខ្ពស់ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយ ដែលផ្តោតលើកម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ និងតម្រង់ទិសវត្ថុ ពីស្គ្រីបសាមញ្ញ រហូតដល់ម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងខឺណែល XanMod នៅលើ Linux Mint 20

ដំឡើង XanMod Linux Mint 20

XanMod គឺជាកម្មវិធី Linux Kernel ដែលមានគោលបំណងទូទៅ និងបើកចំហដោយឥតគិតថ្លៃ ជំនួសឲ្យខឺណែលស្តុកជាមួយ Linux Mint 20។ វាមានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Xfce Desktop នៅលើ AlmaLinux 8

ដំឡើង Xfce AlmaLinux 8

Xfce គឺជាបរិស្ថានផ្ទៃតុបើកចំហប្រភពបើកចំហដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូច UNIX ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមានល្បឿនលឿន និងស្រាល…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង MariaDB 10.7 នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង MariaDB 10.7 Debian 11

MariaDB គឺជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រភពបើកចំហដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅជាប់នឹង MySQL ដែលជាប្រភពរបស់វា។ អ្នកបង្កើត MySQL ដើមបានបង្កើត MariaDB ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការភ័យខ្លាចថា MySQL នឹង…

អាន​បន្ថែម