Kako instalirati GIMP na Ubuntu 20.04

Kako instalirati GIMP na Ubuntu 20.04

GIMP je besplatni softver za uređivanje rasterske grafike otvorenog koda koji se prvenstveno koristi za manipulaciju slikama i uređivanje slika, transkodiranje između različitih formata slika, slobodni oblik…

Čitaj više

Kako instalirati GIMP na Fedora 35

Kako instalirati GIMP na Fedora 35

GIMP je besplatni softver za uređivanje rasterske grafike otvorenog koda koji se prvenstveno koristi za manipulaciju slikama i uređivanje slika, transkodiranje između različitih formata slika, slobodni oblik…

Čitaj više