Kako instalirati MariaDB na Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Kako instalirati MariaDB na Ubuntu 22.04 LTS

MariaDB je jedna od najpopularnijih baza podataka otvorenog koda pored svog začetnika MySQL. Originalni kreatori MySQL-a razvili su MariaDB kao odgovor na strahove da će MySQL odjednom postati plaćena usluga…

Čitaj više

Kako instalirati GIT na Fedora 36 Linux

Kako instalirati GIT na Fedora 36 Linux

GIT je besplatan sistem za kontrolu verzija otvorenog koda koji može efikasno upravljati malim ili velikim projektima. Omogućava više programera da rade zajedno…

Čitaj više

Kako instalirati Redis server na Fedora 36 Linux

Kako instalirati Redis na Fedora 36 Linux

Redis je otvorenog koda (licencirano BSD), skladište strukture podataka ključ/vrijednost u memoriji koje se koristi kao baza podataka, keš memorija i posrednik poruka. Redis podržava strukture podataka kao što su stringovi, hashovi, liste, skupovi, sortirani…

Čitaj više